Детекторен блок за неутронно лъчение

БДН-PM1403

Детекторен блок за неутронно лъчение - БДН-PM1403

  • Детекторен блок за неутронно лъчение - БДН-PM1403

Детекторът може да се използва с БДОИ-PM1403 и е предназначен за служители на радиологични и изотопни лаборатории, аварийни служби, сътрудници на митнически и гранични служби, както и за специалисти в различни индустрии, където се използват източници на йонизиращо лъчение.