Детекторен блок за неутронно лъчение

БДПН-07

Детекторен блок за неутронно лъчение - БДПН-07

  • Детекторен блок за неутронно лъчение - БДПН-07
  • Детекторен блок за неутронно лъчение - БДПН-07

Прилага се в комплект с дозиметър-радиометър за търсене МКС-07 ПОИСК и като част от автоматизираните системи за радиационен контрол. Предназначен за търсене на източници на неутронно лъчение и за измерване на плътността на потока от топлинни и бързи неутрони.