Дозиметър-сигнализатор за търсене

ДКС-02ПН КАДМИЙ

Дозиметър-сигнализатор за търсене - ДКС-02ПН КАДМИЙ

  • Дозиметър-сигнализатор за търсене - ДКС-02ПН КАДМИЙ
  • Дозиметър-сигнализатор за търсене - ДКС-02ПН КАДМИЙ
  • Дозиметър-сигнализатор за търсене - ДКС-02ПН КАДМИЙ
  • Дозиметър-сигнализатор за търсене - ДКС-02ПН КАДМИЙ
  • Дозиметър-сигнализатор за търсене - ДКС-02ПН КАДМИЙ
  • Дозиметър-сигнализатор за търсене - ДКС-02ПН КАДМИЙ
  • Дозиметър-сигнализатор за търсене - ДКС-02ПН КАДМИЙ

 Особености
• Високочувствителни сцинтилационни детектори - CsI за гама-лъчение и LiI за неутронно лъчение ново поколение с твърдотелен (силициев) фотомножител.
• Цветен дисплей с високо разрешение.
• Вграден GPS/GLONASS-приемник.
• Отсъствие на «микрофонен ефект».
• Висока термостабилност.
• Звукова и вибрационна сигнализация при превишаване на праговите нива.
• Светлинна цветна сигнализация (индикация) при превишаване на праговите нива (по гама-лъчение – червен цвят, по неутрони – син) с дублирането и по краищата на устройството.
• Връзката на дозиметъра с РС се осъществява чрез USB-порт.
• Захранване от вграден литий-полимерен акумулатор, който може да се зарежда чрез USB-кабел.
• Степен на защита на обвивката IP67.