Дозиметър за гама и рентгеново лъчение

ДКГ-09Д "Чиж"

Дозиметър за гама и рентгеново лъчение - ДКГ-09Д "Чиж"

  • Дозиметър за гама и рентгеново лъчение - ДКГ-09Д "Чиж"
  • Дозиметър за гама и рентгеново лъчение - ДКГ-09Д "Чиж"
  • Дозиметър за гама и рентгеново лъчение - ДКГ-09Д "Чиж"
  • Дозиметър за гама и рентгеново лъчение - ДКГ-09Д "Чиж"

• висока чувствителност: време за измерване на фона с грешка 30% - 5 секунди;
• цветен OLED-дисплей;
• работа при температури до -40 °C;
• режим на търсене;
• връзка с ПЕИМ по USB кабел;
• запис на параметри на измерването в паметта;
• два режима на звукова сигнализация;
• тип детектора: сцинтилационен с Si-ФЕУ;
• междупроверовъчен интервал 2 години.