Дозиметър за търсене

ДКГ-PM1703MO-II BT

Дозиметър за търсене - ДКГ-PM1703MO-II BT

  • Дозиметър за търсене - ДКГ-PM1703MO-II BT

• Приборът е предназначен за търсене, откриване и локализиране на радиоактивни и ядрени материали чрез тяхното външно гама-лъчение, както и за измерване на мощността на индивидуалния еквивалент на дозата (МЕД) и индивидуалния еквивалент на дозата (ЕД).
• Приборът е оборудван с високочувствителен сцинтилационен детектор Csl (TI) и Гайгер-Мюлеров брояч, който осигурява широк обхват на измерване.
• Когато зададените прагови нива са надвишени, приборът издава светлинни, звукови и вибрационни предупредителни сигнали. В режим на търсене скоростта на броене по гама канала се показва на екрана на прибора в импулси в секунда.
• В енергонезависимата памет на прибора се съхраняват до 1000 събития, които могат да бъдат прехвърлени за по-нататъшна обработка към ПК чрез USB канал или чрез Bluetooth канал към смартфон / таблет.
• Приборът е прост и лесен за използване, лек и компактен. Удароустойчивият и устойчив на влага корпус позволява приборът да се използва както на закрито, така и на открито.