Дозиметри

ДКС-АТ1121, ДКС-АТ1123

Дозиметри - ДКС-АТ1121, ДКС-АТ1123

Описание Основни функции на приборите - дозиметрия на импулсно, кратковременно и непрекъснато рентгеново и гама-лъчения в широки диапазони на мощност на амбиентния еквивалент на дозата и енергията. Допълнителни функции – откриване на източници на меко и твърдо гама-лъчение, бета-излъчватели, кратковременно действащо и импулсно лъчения с оценка на продължителността на въздействие, също и на движещи се излъчватели.