Електронен индивидуален дозиметър EPD-27

DoseG и DoseGX

Електронен индивидуален дозиметър EPD-27 - DoseG и DoseGX

  • Електронен индивидуален дозиметър EPD-27 - DoseG и DoseGX
  • Електронен индивидуален дозиметър EPD-27 - DoseG и DoseGX
  • Електронен индивидуален дозиметър EPD-27 - DoseG и DoseGX
  • Електронен индивидуален дозиметър EPD-27 - DoseG и DoseGX

• Измерване на индивидуалния еквивалент на дозата (ЕД) от гама и рентгеново лъчение
• Измерване на мощността на индивидуалния еквивалент на дозата (МЕД) от гама и рентгеново лъчение
• Мониторинг на времето, прекарано в контролната зона
• Поддържане на автоматизирана база данни за дозово натоварване на персонала като част от софтуерно-хардуерния комплекс на (интегрирана) автоматизирана система за индивидуален дозиметричен контрол на персонала