Индивидуален дозиметър за гама-лъчение DKG-24

PRD GUARDER

Индивидуален дозиметър за гама-лъчение DKG-24 - PRD GUARDER

  • Индивидуален дозиметър за гама-лъчение DKG-24 - PRD GUARDER
  • Индивидуален дозиметър за гама-лъчение DKG-24 - PRD GUARDER
  • Индивидуален дозиметър за гама-лъчение DKG-24 - PRD GUARDER
  • Индивидуален дозиметър за гама-лъчение DKG-24 - PRD GUARDER
  • Индивидуален дозиметър за гама-лъчение DKG-24 - PRD GUARDER

PRD GUARDER принадлежи към спектрометричните прибори и се използва за откриване и локализиране на радиоактивни и ядрени материали чрез тяхното гама лъчение с цел предотвратяване на незаконното им пренасяне. Този прибор се използва и в предприятия и институции, където персоналът работи с източници на гама лъчение.