Индивидуален дозиметър за гама лъчение

ДКГ-21М

Индивидуален дозиметър за гама лъчение - ДКГ-21М

  • Индивидуален дозиметър за гама лъчение - ДКГ-21М
  • Индивидуален дозиметър за гама лъчение - ДКГ-21М
  • Индивидуален дозиметър за гама лъчение - ДКГ-21М

• Измерване на индивидуалния еквивалент на дозата (ЕД) от гама и рентгеново лъчение
• Измерване на мощността на индивидуалния еквивалент на дозата (МЕД) от гама и рентгеново лъчение