Индивидуален дозиметър за рентгеново и гама лъчение

ДКГ-РМ1610А

Индивидуален дозиметър за рентгеново и гама лъчение - ДКГ-РМ1610А

• Предотвратяване на неразрешено транспортиране на ядрени и радиоактивни материали
• Индивидуален дозиметричен контрол
• Аварийно реагиране