Индивидуален дозиметър за рентгеново и гама лъчения

ДКГ-PM1621А

Индивидуален дозиметър за рентгеново и гама лъчения - ДКГ-PM1621А

Дозиметрите могат да бъдат интегрирани в автоматизирана система за отчитане на дозовите натоварвания Personal Dose Tracker, която позволява да се води отчет на индивидуалните дози от външно облъчване на персонала.