Индивидуален дозиметър за рентгеново и гама-лъчения

ДКГ-РМ1610B

Индивидуален дозиметър за рентгеново и гама-лъчения - ДКГ-РМ1610B

Принцип на работа
Индивидуалният дозиметър е снабден със звукова, светлинна и вибрационна сигнализации за предупреждение на ползвателя за превишаване на праговите стойности на ЕД или МЕД. Приборът позволява автоматично, през установен от ползвателя интервал от време, да се записват и съхраняват в енергонезависимата памет до 4000 събития от историята на измерване на МЕД и ЕД за последващо предаване в РС. Обменът на информация с РС се осигурява по USB интерфейс. В модификация PM1610B-01 връзката с РС може също да се осъществява посредством използването на различни типове безжични четци, съответстващи на стандарт ISO 15693. Дозиметърът има херметичен и удароустойчив корпус, малко тегло и компактен размер.