Индивидуален малогабаритен дозиметър

ДКГ-PM1604A

Индивидуален малогабаритен дозиметър - ДКГ-PM1604A

Дозиметрите могат да бъдат интегрирани в автоматичната система за проследяване на дозовите натоварвания Personal Dose Tracker, която позволява да бъде воден отчет на индивидуалните дози външно облъчване на персонала.