Индивидуален малогабаритен дозиметър

ДКГ-PM1604B

Индивидуален малогабаритен дозиметър - ДКГ-PM1604B

Дозиметрите могат да бъдат интегрирани в автоматизираната система за проследяване на дозовите натоварвания Personal Dose Tracker, която позволява да бъде воден отчет на индивидуалните дози от външно облъчване на персонала.