Измервател-сигнализатор за търсене

ИСП-PM1703ГНА-II MBT

Измервател-сигнализатор за търсене - ИСП-PM1703ГНА-II MBT

Приборът е оборудван с три детектора: сцинтилационен детектор Csl(TI), Гайгер-Мюлеров брояч и неутронен детектор, базиран на 6Lif/ZnS. Приборът е предназначен за откриване и локализиране на източници на гама и неутронно лъчение, както и за измерване на мощността на индивидуалния еквивалент на дозата (МEД) и индивидуалния еквивалент на дозата (EД) в широк диапазон. Подобрен алгоритъм за търсене позволява разделянето на сигналите за тревога от естествените NORM и други радионуклиди.