Ръчни дозиметри за гама-лъчение

ДКГ-РМ1603 А / В

Ръчни дозиметри за гама-лъчение - ДКГ-РМ1603 А / В

  • Ръчни дозиметри за гама-лъчение - ДКГ-РМ1603 А / В
  • Ръчни дозиметри за гама-лъчение - ДКГ-РМ1603 А / В

Използване:

Митнически и граничен контрол
Радиационна защита и медицина
Индивидуална радиационна защита
Службите за безопасност и силовите структури
Добиване на уран и производство на ядрено гориво