Дозиметър - радиометър

МКС-АТ1117М

Дозиметър - радиометър - МКС-АТ1117М

Особености
• Многофункционалност
• Висока чувствителност и широк диапазон
• Автоматична компенсация на собствения фон на Гайгер-Мюлеровите броячи
• Бърза адаптация към изменението на нивото на радиационния фон
• Търсене на източници на рентгеново, гама-, алфа-, бета- и неутронно лъчения
• Система с вградена светодиодна стабилизации в сцинтилационните детекторни блокове
• Звукова и визуална сигнализация при превишаване на праговите нива по доза, мощност на дозата и плътност на потока
• Запис и съхранение в енергонезависимата памет на прибора до 99 резултата от измервания
• Връзката на БД с БОИ или РС се осъществява по интерфейс RS232
• Възможност за дистанционно измерване с използване на 3-х метрова телескопична щанга с вграден кабел или щанга с дължина 1м