Дозиметър-радиометър

МКС-РМ1401К-3

Дозиметър-радиометър - МКС-РМ1401К-3

  • Дозиметър-радиометър - МКС-РМ1401К-3
  • Дозиметър-радиометър - МКС-РМ1401К-3
  • Дозиметър-радиометър - МКС-РМ1401К-3

Един от най-малогабаритните и леки радиометри в света, който съчетава функции на няколко прибора. Приборът осигурява търсене, откриване и локализация на радиоактивни материали чрез регистриране на гама и рентгеново (фотонно), неутронно, алфа и бета лъчения. Посредством аудио или вибро сигнализации, приборът предупреждава ползвателя за превишаване на установените прагове.
С помощта на РМ1401К-3 ползвателят може да измерва МЕД от гама и рентгеново лъчения, също и степента на замърсеност на повърхности с алфа и бета частици. В енергонезависимата памет на прибора се съхраняват до 500 събития и до 1000 натрупани гама-спектри.
Приборът позволява извършването на идентификация на радионуклидния състав на веществото, също и измерването на специфичната (СА) и обемната (ОА) активност на радионуклидите в образците.