Дозиметър-радиометър

МКС-РМ1405

Дозиметър-радиометър - МКС-РМ1405

  • Дозиметър-радиометър - МКС-РМ1405
  • Дозиметър-радиометър - МКС-РМ1405
  • Дозиметър-радиометър - МКС-РМ1405

Дозиметърът-радиометър МКС-PM1405 е предназначен да измерва мощността на амбиентната еквивалентна доза (МЕД) на гама и рентгеново лъчение; търсене, откриване и локализация на радиоактивни материали чрез регистрация на рентгеново и бета лъчение.