Дозиметър за гама лъчение

ДКГ-02У Арбитр

Дозиметър за гама лъчение - ДКГ-02У Арбитр

• измерване на мощността на дозата на гама-лъчение;
• измерване на дозата на гама-лъчение;
• измерване на броя на импулсите от регистрирани фотони;
• оценка на радиационната обстановка с помощта на звукова сигналиация;
• търсене на източници на гама лъчение с помощта на аналогова скала;
• пешеходна гама-снимка.