Дозиметър за гама лъчение

ДКГ-03Д ГРАЧ

Дозиметър за гама лъчение - ДКГ-03Д ГРАЧ

• измерване на мощността на дозата Ḣ*(10) на гама-лъчение;
• измерване на дозата Н*(10) на гама-лъчение (дозата на оператора).