Дозиметър

RAM ION

Дозиметър - RAM ION

  • Дозиметър - RAM ION
  • Дозиметър - RAM ION
  • Дозиметър - RAM ION

• измерване на амбиентния еквивалент на дозата (мощността на дозата) Н*(10);
• измерване на насочения еквивалент на дозата (мощността на дозата) H'(3);
• измерване на насочения еквивалент на дозата (мощността на дозата) H'(0,07).