Дозиметри радиометри

МКС АТ6130, МКС АТ6130А, МКС АТ6130Д

Дозиметри радиометри - МКС АТ6130, МКС АТ6130А, МКС АТ6130Д

  • Дозиметри радиометри - МКС АТ6130, МКС АТ6130А, МКС АТ6130Д
  • Дозиметри радиометри - МКС АТ6130, МКС АТ6130А, МКС АТ6130Д
  • Дозиметри радиометри - МКС АТ6130, МКС АТ6130А, МКС АТ6130Д
  • Дозиметри радиометри - МКС АТ6130, МКС АТ6130А, МКС АТ6130Д

• Здрав метален корпус
• Удобно меню
• Селективно измерване на бета- и гамма-лъчения в смесени полета (АТ6130)
• Измерване мощността на дозата до 100 мЗв/ч (АТ6130Д)
• Режим на търсене
• Bluetooth-модул за предаване на данни (по заявка)
• Слушалки за работа в шумна обстановка (по заявка)