Дозиметри

ДКГ АТ2533 и ДКГ АТ2533/1

Дозиметри - ДКГ АТ2533 и ДКГ АТ2533/1

  • Дозиметри - ДКГ АТ2533 и ДКГ АТ2533/1
  • Дозиметри - ДКГ АТ2533 и ДКГ АТ2533/1
  • Дозиметри - ДКГ АТ2533 и ДКГ АТ2533/1

Високи радиационен ресурс и механична якост, херметичност на детекторния блок
▪ Възможност за провеждане измервания в течни среди на дълбочина до 40 m
▪ Удобство и простота в експлоатацията, бърза готовност за работа, пригодност за работа в ръкавици
▪ Обмен на данни с ПК по интерфейс USB и Bluetooth (АТ2533/1)
▪ Възможност за използване на БОИ за контрол на радиационната обстановка, където е местонахождението на оператора
▪ Наличност на аксесоари: катушка за навиване на кабела, скоби за монтиране към стена и др.