Гама-радиометър

РКГ-РМ1406

Гама-радиометър - РКГ-РМ1406

  • Гама-радиометър - РКГ-РМ1406
  • Гама-радиометър - РКГ-РМ1406
  • Гама-радиометър - РКГ-РМ1406

Контролът на замърсяването се осъществява чрез измерване на активността на радионуклида на цезий-137, имащ висока вероятност да попадне в хранителни продукти след техногенни радиационни аварии, и на калий-40, който е естествен природен радионуклид.