Клиничен дозиметър за рентгеново лъчение

ДРК-1М Абрис

Клиничен дозиметър за рентгеново лъчение - ДРК-1М Абрис

ДРК-1М Абрис се използват в медицинските учреждения при провеждане на диагностика, при хирургия и ангиография, използвайки рентгенови апарати от типа С-рамо (25-230 на фирмата "Филипс"; УРС-230-Абрис и аналогични).