Персонален детектор за радиоактивност

Ecotest VIP

Персонален детектор за радиоактивност - Ecotest VIP

  • Персонален детектор за радиоактивност - Ecotest VIP
  • Персонален детектор за радиоактивност - Ecotest VIP
  • Персонален детектор за радиоактивност - Ecotest VIP
  • Персонален детектор за радиоактивност - Ecotest VIP

• индикация на еквивалентната доза и мощността на еквивалентната доза на гама-лъчението.

• програмируеми прагови нива на сработване на звукова сигнализация по мощност на дозата на гама лъчението;
• часовник, будилник;
• енергоспестяващ режим на работа;
• клипс за закрепване към елементи на облеклото;
• възможност за нанасяне на лого или текст на клиента на калъфа и детектора