Широкообхватни преносими дозиметри за мощност на експозиционната доза

ДРГ-01Т, ДРГ-01Т1

Широкообхватни преносими дозиметри за мощност на експозиционната доза - ДРГ-01Т, ДРГ-01Т1

Предназначение:
• измерване на мощността на експозиционната доза на фотонно лъчение.