Дозиметър-радиометър за търсене

МКС-РМ1401К-3P

Дозиметър-радиометър за търсене - МКС-РМ1401К-3P

  • Дозиметър-радиометър за търсене - МКС-РМ1401К-3P
  • Дозиметър-радиометър за търсене - МКС-РМ1401К-3P

Предназначени са за митнически и граничен контрол, служби за бързо реагиране, служби за сигурност и силови структури. Те могат да бъдат използвани от служители на радиологични и изотопни лаборатории, в предприятия, където се използват ядрени технически инсталации и източници на йонизиращи лъчения.