Микропроцесорен измервател-сигнализатор за търсене

ИСП-РМ1401МА

Микропроцесорен измервател-сигнализатор за търсене - ИСП-РМ1401МА

 • Микропроцесорен измервател-сигнализатор за търсене - ИСП-РМ1401МА
 • Микропроцесорен измервател-сигнализатор за търсене - ИСП-РМ1401МА
 • Микропроцесорен измервател-сигнализатор за търсене - ИСП-РМ1401МА
 • Микропроцесорен измервател-сигнализатор за търсене - ИСП-РМ1401МА

 Благодарение на функцията за автоматично измерване и запаметяване на радиационния фон, приборът се адаптира адекватно към фоновото ниво, което опростява локализацията на радиоактивния източник в условия на повишена интензивност на лъчение (локализация на точков източник на фона на разпределен радиоактивен източник). Приборът веднага реагира дори на леко превишаване на фоновата стойност, като уведомява за това със звуков и светлинен сигнал. За скрито откриване и работа на места с високо ниво на шум е предвиден външен вибрационен сигнализатор.