Програмно осигуряване

Автоматизирана Система за Индивидуален Дозиметричен Контрол - PM530

Автоматизирана Система за Индивидуален Дозиметричен Контрол

PM530

повече информация

PM530 APDS (от Automated Personal Dosimetry System - Автоматизирана Система за Индивидуален Дозиметричен Контрол) е предназначена за събиране и обработка на дозиметрични данни и помага да се осигури точен мониторинг на излагането на радиация.
Системата за дозиметричен контрол осигурява рентабилен мониторинг на дозата за медицински, ядрени, индустриални и охранителни приложения.
PM530 се състои от софтуерен или хардуерен четец за четене на данни и сървърен софтуер за сигурно управление, анализ и докладване на данни за дозовите натоварвания.
 

Програмно осигуряване за автоматизирана система за индивидуален дозиметричен контрол - АСИДК Eкотест

Програмно осигуряване за автоматизирана система за индивидуален дозиметричен контрол

АСИДК Eкотест

повече информация

• Контрол и оценка на дозовото натоварване на персонала
• Съхраняване на данни на централен сървър с възможност за отдалечен достъп до базата данни и нейното управление чрез Интернет.
• Независимо програмиране и четене едновременно от различни автоматизирани работни места
 

Програмиране и дозиметричен контрол - ПДК-ЕКОМОНИТОР

Програмиране и дозиметричен контрол

ПДК-ЕКОМОНИТОР

повече информация

Предназначение
•  Програма ПДК "ЕКОМОНИТОР" е предназначена за автоматизирано безконтактно програмиране на режимите на работа на дозиметър ДКГ-21 "EcotestCARD" и автоматизирано безконтактно прочитане на информацията за резултатите от дозиметричните измервания от дозиметри ДКГ-21 "EcotestCARD", МКС-У и МКС-07 "ПОИСК"
 

Personal Dose - Tracker

Автоматизираната система за отчитане на дозовите натоварвания на персонала на основата на програмното осигуряване "Personal Dose Tracker", разработено от Полимастер, позволява да се води отчитане на индивидуалните дози от външно облъчване на работниците на основата на резултатите от измерванията на индивидуалните характеристики на облъчване на всеки работник при помощта на електронни индивидуални дозиметри.