Програмно осигуряване

Програмно осигуряване за автоматизирана система за индивидуален дозиметричен контрол - АСИДК Eкотест

Програмно осигуряване за автоматизирана система за индивидуален дозиметричен контрол

АСИДК Eкотест

повече информация

• Контрол и оценка на дозовото натоварване на персонала
• Съхраняване на данни на централен сървър с възможност за отдалечен достъп до базата данни и нейното управление чрез Интернет.
• Независимо програмиране и четене едновременно от различни автоматизирани работни места
 

Програмиране и дозиметричен контрол - ПДК-ЕКОМОНИТОР

Програмиране и дозиметричен контрол

ПДК-ЕКОМОНИТОР

повече информация

Предназначение
•  Програма ПДК "ЕКОМОНИТОР" е предназначена за автоматизирано безконтактно програмиране на режимите на работа на дозиметър ДКГ-21 "EcotestCARD" и автоматизирано безконтактно прочитане на информацията за резултатите от дозиметричните измервания от дозиметри ДКГ-21 "EcotestCARD", МКС-У и МКС-07 "ПОИСК"
 

Personal Dose - Tracker

Автоматизираната система за отчитане на дозовите натоварвания на персонала на основата на програмното осигуряване "Personal Dose Tracker", разработено от Полимастер, позволява да се води отчитане на индивидуалните дози от външно облъчване на работниците на основата на резултатите от измерванията на индивидуалните характеристики на облъчване на всеки работник при помощта на електронни индивидуални дозиметри.