Програмно осигуряване за автоматизирана система за индивидуален дозиметричен контрол

АСИДК Eкотест

Програмно осигуряване за автоматизирана система за индивидуален дозиметричен контрол - АСИДК Eкотест

  • Програмно осигуряване за автоматизирана система за индивидуален дозиметричен контрол - АСИДК Eкотест
  • Програмно осигуряване за автоматизирана система за индивидуален дозиметричен контрол - АСИДК Eкотест
  • Програмно осигуряване за автоматизирана система за индивидуален дозиметричен контрол - АСИДК Eкотест

АСИДК Екотест – това е програмно осигуряване ново поколение за автоматизирани системи за индивидуален дозиметричен контрол. Предназначено контрол на дозовото натоварване на персонала на обекти от ядрената енергетика и в институции, където се провеждат работи с източници на гама-лъчение. ПО е изградено на нова съвременна платформа, благодарение на което тя остане актуален и в бъдеще. Клиент-сървърната архитектура позволява провеждане на независими една от друга операции с дозиметри на много автоматизирани работни места на оператора. Реализирана е възможност за достъп до базата данни и управление чрез Интернет.