Спектрометър

МКС-AT6104ДМ

Спектрометър - МКС-AT6104ДМ

Гама-лъчението на контролираните радионуклиди се регистрира от детекторния блок, разположен в термоудароустойчив водонепроницаем контейнер от неръждаема стомана. Спектрометричната информация от детекторния блок по специален кабел се предава в персонален компютър и се извежда на екран.