Дозиметър

ДКС АТ5350/1

Дозиметър - ДКС АТ5350/1

Състав на дозиметъра:
- Електрометричен измервателен блок (електрометър)
- Йонизационни камери на фирмата PTW-Freiburg (Германия)