Индивидуални дозиметри

ДКС-АТ3509, ДКС-АТ3509А, В, С

Индивидуални дозиметри - ДКС-АТ3509, ДКС-АТ3509А, В, С

  • Индивидуални дозиметри - ДКС-АТ3509, ДКС-АТ3509А, В, С
  • Индивидуални дозиметри - ДКС-АТ3509, ДКС-АТ3509А, В, С
  • Индивидуални дозиметри - ДКС-АТ3509, ДКС-АТ3509А, В, С

Основната функция на дозиметрите е измерване на индивидуалния еквивалент на дозата Hp(10), Hp(0,07), вспомагателна – измерване на мощността на дозата Hp(10), Hp(0,07) от непрекъснато рентгеново и гама-лъчения.
Приборите осигуряват измерване в диапазон 7,5 степени по мощност на дозата, имат отделна звукова и светодиодна сигнализация.
Управлението на режимите на работа, обработката на информацията, извеждането на ТК индикатор и самоконтролът се изпълняват от микропроцесора.
Енергонезависимата памет осигурява съхранение на натрупаната доза и историята на натрупаната доза при изключено захранване.