За фирмата

Предмет на дейност

Научно – изследователска дейност; производство, внос – износ и продажба на дозиметрична апаратура за радиационен контрол:

 • Професионални – персонални дозиметри;
 • Радиометри, спектрометри и др.;
 • Дозиметрични установки за контрол на вагони, товарни и леки автомобили, пътници и багажи;
 • Панорамни дозиметри за директна информация на населението за радиационната обстановка.

Партньорство

Представител на:

 • Научно-производствено унитарно предприятие «АТОМТЕХ» - Белорус; www.atomtex.com
 • Научно-производствено предприятие "Доза" - Русия; www.doza.ru
 • Polimaster Europe UAB - Литва; https://polimaster.com/eu/
 • Научно-производствено частно предприятие „Спаринг-Вист Центр” - Украйна; www.ecotest.ua
 • SARAD GmbH - Германия; www.sarad.de

Дистрибутор на:

 • Аспект - Русия
 • Изотоп - Русия
 • Полон - алфа - Полша

Екопрогрес Интернешънъл

Основни клиенти

 • Агенция за ядрено регулиране
 • Министерство на енергетиката
 • "АЕЦ Козлодуй"ЕАД
 • ГД„Пожарна безопасност и защита на населението“
 • Национален център по радиобиология и радиационна защита
 • Национален център по онкология
 • Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН (ИЯИЯЕ)
 • Министерство на околната среда и водите
 • БНБ
 • ОББ
 • Национална служба за охрана
 • Бюро по защита при главния прокурор
 • Национална служба за борба с организираната престъпност
 • Специализиран отряд за борба с тероризма
 • Общини София, Видин, Петрич, Добрич, Ловеч, Плевен, Горна Оряховица, Бургас
 • предприятия за скрап, летища, митнически подразделения, болници
 • и много др.