Еталонни дозиметрии

Дозиметър - ДКС АТ5350/1

Високоточен дозиметър с широка функционални възможности: измерване на постоянен ток, електрически заряд, заряд по метода на числено интегриране на тока, кермата и мощността на кермата във въздуха, кермата по метода на числено интегриране на мощността на кермата във въздуха и други радиологични величини.