Комплексни прибори

Дозиметър-радиометър - ДКС-96

Дозиметър-радиометър

ДКС-96

повече информация

Широко използван дозиметър-радиометър, отличаващ се с надеждност и голям избор от блокове, позволяващи решаването на всички основни задачи на дозиметрията и радиометрията във всички области на човешката дейност. Осигурява оперативно измерване на всички основни величини, характеризиращи радиационната обстановка, и провеждане на работи по търсене на източници на всички основни видове йонизиращи лъчения. Универсален прибор за контрол на работни места на всякакви обекти. Приборът е допълнен с нови блокове и стационарен измервателен пулт.

Комбиниран прибор - РКС-107

Комбиниран прибор

РКС-107

повече информация

Прибори РКС-107 са предназначени за контрол на радиационната обстановки в жилищни помещения, в лаборатории на лечебни учреждения и в работни помещения на промишлени предприятия и атомни електроцентрали.