Радиометри за аерозоли, газови и технологични средства

Индивидуален алфа/бета монитор за непрекъснат онлайн мониторинг на въздуха (CAM) - poCAMon

Индивидуален алфа/бета монитор за непрекъснат онлайн мониторинг на въздуха (CAM)

poCAMon

повече информация

poCAMon (Индивидуален монитор за непрекъснат онлайн мониторинг на въздуха) осъществява непрекъснат мониторинг на околния въздух с цел детектиране на радиоактивни аерозоли в него (LLRD). Типични области на приложение са ядрените съоръжения, NORM индустрията, мините и ядрената медицина.

Монитор за газове радон и торон и продукти от техния разпад - EQF 3200

Монитор за газове радон и торон и продукти от техния разпад

EQF 3200

повече информация

EQF3200 е идеалният монитор за оценка на присъствието на радон във въздуха и изчисляване на очакваната му доза на лъчение. Приборът определя обемната активност на радон, торон и продуктите от техния разпад, изчислявайки равновесния коефициент въз основа на тези данни.

Монитор за измерване на обемната активност на радон и торон в различни среди - RTM 1688-2

Монитор за измерване на обемната активност на радон и торон в различни среди

RTM 1688-2

повече информация

RTM-1688 е универсален монитор за измерване на обемната активност (АО) на радон и торон в различни среди (въздух, вода и почва). 

Монитор за измерване на радон в помещения - Radon Scout/Radon Scout PLUS

Монитор за измерване на радон в помещения

Radon Scout/Radon Scout PLUS

повече информация

Радиометрите Radon Scout (РГА-1100), Radon Scout PLUS (РГА-1100 Плюс) са специално разработени за продължителен мониторинг на концентрацията (обемната активност) на радона в помещения. Особено внимание е обърнато на лекотата на боравене с прибора, също и на защита от несанкционирани действия. 

Мониторинг на радон в жилищни помещения - Radon Scout Home

Мониторинг на радон в жилищни помещения

Radon Scout Home

повече информация

 Radon Scout Home се използва за мониторинг на концентрацията на радон във вдишвания въздух. Устройството е специално проектирано за собственици на жилища, както и за наематели, наемодатели и жилищни компании.