Мониторинг на радон в жилищни помещения

Radon Scout Home

Мониторинг на радон в жилищни помещения - Radon Scout Home

Radon Scout Home надеждно записва моментното поведение на концентрацията на радон в продължение на много години, което означава, че влиянията върху метеорологичните условия и сезонните промени се записват безопасно. Сензорите за температура и влажност предоставят информация за здравословен вътрешен климат. Данните от измерванията могат да бъдат прочетени по всяко време за водене на архив.