Анализатори

Анализатор на активността на изотопи на цезия в хранителни продукти - FoodTester-G

Анализатор на активността на изотопи на цезия в хранителни продукти

FoodTester-G

повече информация

Предназначение
•  Измерване на мощността на амбиентния еквивалент на дозата от гама-лъчение.
•  Откриване на изотопи на цезий в хранителни продукти и оценка на относителната им активност.