Дозиметри (радиометри) за търсене

Дозиметър-радиометър - МКС-07 ПОШУК

Дозиметър-радиометър

МКС-07 ПОШУК

повече информация

Универсален прибор за търсене, откриване и локализация на източници на гама-, бета-, алфа- и неутронно лъчения.
Стандартният комплект включва детекторни блокове за гама- и бета-лъченя. Детекторни блокове за алфа и неутронно лъчения могат да бъдат поръчани допълнително.

Дозиметър-радиометър за търсене - МКС-РМ1401К-3P

Дозиметър-радиометър за търсене

МКС-РМ1401К-3P

повече информация

 МКС-РМ1401К-3 е многофункционален прибор, който съчетава функциите на прибор за търсене, радиометър, дозиметър, спектрометър и радиоизотопен идентификатор.

Микропроцесорен  измервател-сигнализатор  за търсене - ИСП-РМ1401МА

Микропроцесорен измервател-сигнализатор за търсене

ИСП-РМ1401МА

повече информация

Високочувствителен компактен прибор за търсене, предназначен за откриване и локализиране на радиоактивни материали по гама канал. Устройството е изпълнено в здрав метален корпус и може да се използва в екстремни полеви условия. 

Дозиметър-сигнализатор за търсене ДКС-02ПН - КАДМИЙ

Дозиметър-сигнализатор за търсене ДКС-02ПН

КАДМИЙ

повече информация

Предназначение
•  Предназначен за търсене (откриване и локация) на радиоактивни и ядрени материали по тяхното външно гама- и неутронно лъчения
•  Измерване на мощността на амбиентния еквивалент на дозата от гама- и рентгеново лъчения (МЕД от фотонно йонизиращо лъчение).

Използване
•  Контрол на несанкциониран пренос на радиоактивни материали.
•  Търсене на източници на радиоактивно лъчение.
 

Дозиметър-радиометър за търсене МКС-11ГН - СПЕКТРА

Дозиметър-радиометър за търсене МКС-11ГН

СПЕКТРА

повече информация

Описание
Високочувствителен и компактен прибор за откриване, локализация и идентификация на радиоактивни и ядрен материали по външното им гама- и неутронна лъчения и амплитудни гама-спектри. СПЕКТРА идентифицира радионуклиди с указване на категорията, към която принадлежат (в съответствие с изискванията на МАГАТЕ). Използва се с цел предотвратяване на незаконното им пренасяне през държавните граници, също и в предприятия и в учреждения, където се извършват работи с източници на гама- и неутронно лъчения.
Новият алгоритъм за търсене осигурява висока чувствителност на прибора и мигновено сработване при най-малки промени в гама или неутронното фоново ниво. Сцинтилатор със силициев фотомножител нов тип осигурява висока температурна стабилност на прибора, също и напълно изключва «микрофонния ефект».
Приборът е много удобен за използване благодарение на компактните му размери, големия цветен дисплей и възможността за непрекъсната работа повече от 30 часа във включено състояние.