Дозиметър-радиометър за търсене МКС-11ГН

СПЕКТРА

Дозиметър-радиометър за търсене МКС-11ГН - СПЕКТРА

  • Дозиметър-радиометър за търсене МКС-11ГН - СПЕКТРА
  • Дозиметър-радиометър за търсене МКС-11ГН - СПЕКТРА
  • Дозиметър-радиометър за търсене МКС-11ГН - СПЕКТРА

Предназначение
• Измерване на мощността на амбиентния еквивалент на дозата от гама-, рентгеново и неутронно лъчения (МАЕД от фотонно и неутронно йонизиращи лъчения)
• Определяне на интензивността на гама- и неутронното лъчения
• идентификация на типа на радионуклидите по амплитудните им гама-спектри
• запазване в енергозависимата памет на амплитудните гама-спектри и логовете на събитията