Безпилотна авиационна система за радиационно разузнаване

Безпилотна авиационна система за радиационно разузнаване, аерогама сканиране, спектрометрия и картиране - БАС

Безпилотна авиационна система за радиационно разузнаване, аерогама сканиране, спектрометрия и картиране

БАС

повече информация

БАС е предназначен за извършване на радиационно разузнаване на местност, търсене и откриване на източници от гама лъчения и картиране.