Транспортни радиационни монитори

Прибор за радиационно разузнаване - ДРГ-Т

Прибор за радиационно разузнаване

ДРГ-Т

повече информация

Предназначение
Прибор за радиационно разузнаване ДРГ-Т е предназначен за използване в транспортни средства със специално предназначение с цел непрекъснат контрол и измерване на мощността на експозиционната доза (МЕД) от гама-и рентгеново лъчения, а също за  осигуряване на звукова и светлинна сигнализация за опасно ниво на това лъчение и подаване на команди за включване на изпълнителни механизми на средствата за защита.