Портални радиационни монитори

Порталните радиационни монитори са високочувствителни стационарни системи, предназначени за осигуряване на контрол и предотвратяване на несанкционирано преместване на ядрени и радиоактивни материали през границите на охранявани територии. Радиационните монитори се използват за контрол на автомобилен и железопътен транспорта, пешеходци и товари. Мониторите широко се използват за оборудване на гранични и митнически пропускателни пунктове, аерогари, АЕЦ, предприятия на ядрената промишленост, на заводи по преработка на скрап и отпадъци. Порталните монитори серия УРК-РМ5000А по много свои параметри са едни от най-добрите в света. Те удовлетворяват съвременните международни изисквания и национални специализирани стандарти на много страни, включително изискванията на ASTM (США), ГОСТ (Русия) и програма ITRAP (МАГАТЕ). Мониторите са оборудвани с детектори за гама и неутронно лъчения, могат да бъдат снабдени със система за видео наблюдение, има възможност за обмен на данни с компютър и пейджерна връзка със службите, отговорни за радиационния контрол. Това дава възможност за откриване на източници на йонизиращо лъчение, надеждно фиксиране на всички случаи на преместването им през контролираната зона, предаване на информация за обработка и анализ в единна система, както и оперативен контрол на работата. Отличителна особеност на мониторите е модулния принцип на построяване на системата, т.е. мониторът се състои от различно количество независими универсални базови детекторни блокове за гама и неутронно лъчения. Модулният принцип на построяване дава възможност за формиране на всякаква конфигурация монитори в зависимост от изискванията на клиента към размерите на контролираната зона и чувствителността: от неголеми пешеходни монитори до големи високочувствителни железопътни системи. Всички монитори могат да бъдат обединени в единна мрежа, контролирана от отдалечен команден или експертен център. Интеграцията в мрежа позволява по-лесно и по-бързо да се решават следните задачи: - Отдалечена диагностика на състоянието на мониторите и контрол на работата им; - Повишаване на ефективността на работата на митническите и граничните служби в областта на радиационния контрол на границата; - Предаване в реално време на оперативна информация за о радиационното състояние и ранно предупреждение за възможно радиационно замърсяване или терористичен акт; - Създаване на автоматични отчети за ефективността на контрола над преместването на ядрени и радиоактивни материали. Железопътни Портални радиационни монитори с повишена чувствителност за контрол на железопътен транспорт (гама, неутронни и гама-неутронни модели). Мониторите могат да бъдат снабдени с броячи на колелата за определяне на вагона, предизвикал сработването. Мониторите имат модулна конструкция и са разчетени на експлоатация на открито в широк диапазон на температури и влажност. Автомобилни Автомобилни гама, неутронни и гама-неутронни портални монитори за контрол леки автомобили и товарен автотранспорт. Използването съвместно със система за видео наблюдение и автоматизирано работно място на оператора позволява да бъдат документирани събитията по откриване на източници на йонизиращи лъчения. Пешеходни Портални гама, неутронни и гама-неутронни радиационни монитори за контрол на хора, багаж и пощенски пратки. Модулната конструкция позволява лесно да се адаптира и конфигурира системата в съответствие с изискванията на клиента.
РАДИАЦИОНЕН МОНИТОР - ЯНТАР-ПБ

РАДИАЦИОНЕН МОНИТОР

ЯНТАР-ПБ

повече информация

 Използва се в ПЕШЕХОДНИ и ПОЩЕНСКО-БАГАЖНИ контролно-пропускателни пунктове.