Спектрометрични портативни радиационни детектори

Спектрометър - МКС-AT6101ДР/1
Многофункционалният портативен спектрометър МКС-АТ6101ДР/1 е предназначен за провеждане на радиационен контрол на вода, селскостопанска продукция, морски продукти, суровини и други обекти без предварителен пробоотбор и пробоподготовка. Измерванията се провеждат в геометрия 4π чрез поставяне на детекторното устройство на спектрометъра в контролирания обект.
Спектрометър - МКС-AT6104ДМ
Потопяемият многофункционален спектрометър МКС-АТ6104ДМ е предназначен за осигуряване на радиационен мониторинг на прясна и морска вода, както и на дънни отлагания. Измерванията се провеждат на дълбочина до 150 м без предварителен пробоотбор и пробоподготовка.