Гама сигнализатори

Гама сигнализаторите са предназначени за измерване на мощността на амбиентния еквивалент на дозата  (МЕД) на гама и рентгеново лъчения.
rnГама сигнализаторите се използват за дозиметричен и радиометричен контрол на промишлени предприятия, атомни електроцентрали, в научно-изследователски организации; за контрол на радиационната чистота на жилищни помещения, здания и съоръжения, прилежащите към тях територии, предмети на бита, облекло, грунтови повърхности, транспортни средства; за контрол на внасяне и изнасяне на радиоактивни материали в помещения и оповестяване към СОТ.
rn 

Гама сигнализатор - за контрол на помещения

Гама сигнализаторът се използва за дозиметричен и радиометричен контрол на промишлени предприятия, атомни електроцентрали, в научно-изследователски организации; за контрол на радиационната чистота на жилищни помещения, здания и съоръжения, прилежащите към тях територии, предмети на бита, облекло, грунтови повърхности, транспортни средства; за контрол на внасяне и изнасяне на радиоактивни материали в помещения и оповестяване към СОТ.

Гама сигнализатор - за контрол на транспорти средства

Гама сигнализаторът се използва за дозиметричен контрол на промишлени предприятия, атомни електроцентрали, в научно-изследователски организации; за контрол на внасяне и изнасяне на радиоактивни материали в помещения.