Спектрометър

МКС-AT6101ДР/1

Спектрометър - МКС-AT6101ДР/1

Спектрометърът е способен да: • идентифицира радионуклиди 134Cs, 137Cs, 40K; • измерва относителната активност по радионуклиди 134Cs, 137Cs, 40K; • измерва мощността на амбиентния еквивалент на дозата от гама лъчение