Безпилотна авиационна система за радиационно разузнаване, аерогама сканиране, спектрометрия и картиране

БАС

Безпилотна авиационна система за радиационно разузнаване, аерогама сканиране, спектрометрия и картиране - БАС

БАС може да се разполага на безпилотно летателно средство без използване на специално оборудване. БАС не изисква, но и не изключва управление и контрол от страна на оператора. БАС се състои от високочувствителен спектрометричен детекторен блок, GPS, GPRS, бордови РС и програмно осигуряване. Данните от БАС чрез GPRS се предават в сървър, от където по интернет постъпват в потребителския РС за наблюдение в реално време, както и за последваща обработка.